La Neuropsicologia

La neuropsicologia és una disciplina de la psicologia que estudia la relació entre el cervell i la conducta humana.

La tasca del neuropsicòleg consisteix en fer el diagnòstic i el tractament d’aquelles persones que presenten alteracions cognitives (de la memòria, l’atenció, el llenguatge…), del comportament i/o emocionals sorgides a conseqüència d’una lesió o d’un funcionament anòmal del cervell.