NEUROPSICOLOGIA EN ADULTS

En adults, la neuropsicologia s’encarrega de tractar a tots aquells pacients que pateixen alteracions cognitives (memòria, atenció, llenguatge…), conductuals i/o emocionals derivades de diferents processos que afecten al funcionament normal del cervell.

A qui va dirigida?

  • Persones que presenten un envelliment normal, però volen fer un treball d’estimulació cognitiva
  • Deteriorament cognitiu lleu (DCL)
  • Malalties neurodegeneratives que cursen amb demència (Alzheimer, Parkinson, Esclerosi Múltiple, Demència Frontal…)
  • Ictus o accidents vasculars cerebrals
  • Traumatismes cranioencefàlics (TCE)
  • Tumors cerebrals
  • Epilèpsia
  • Infeccions del sistema nerviós
  • Malalties neuropsiquiàtriques

Com treballo?

VALORACIÓ

La valoració o exploració neuropsicològica té per objectiu determinar el grau d’afectació cognitiva, conductual i/o emocional que la lesió o malaltia neurològica provoca al pacient. Podem dividir la valoració en tres parts:

La primera part de la valoració consisteix en una petita entrevista al pacient i al familiar en la que es recull el motiu de consulta, informació sobre la història mèdica i la història personal del pacient. 

La segona part de la valoració consisteix en l’administració de tests neuropsicològics que ens serviran per valorar el rendiment cognitiu del pacient en les diferents cognitives (memòria, atenció, el llenguatge…).

La tercera part de la valoració consisiteix en una entrevista al familiar del pacient, que servirà per recollir informació objectiva sobre el rendiment del pacient en el dia a dia.

Per últim, es fa entrega de l’informe neuropsicològic en el que consta el diagnòstic i el pla d’intervenció.

INTERVENCIÓ

La intervenció en neuropsicologia s’anomena rehabilitació o estimulació cognitiva i consisteix en restituir o compensar les alteracions cognitives (memòria, atenció, llenguatge…) que detectem en la valoració inicial.

Així doncs, l’objectiu és intentar reduir l’impacte d’aquestes  dificultats en el funcionament del dia a dia dels pacients.

Les sessions de rehabilitació cognitiva es preparen per cada pacient de forma personalitzada i es tenen en compte els seus interessos per tal d’augmentar l’interès i motivació del pacient cap al procés de rehabilitació.

Utilitzem material manipulatiu, jocs, exercicis de llapis i paper i també ens ajudem d’aplicacions de tauleta o programes d’ordinador.

En tot el procés és molt important el contacte amb la família i els cuidadors del pacient, de manera que dediquem algunes sessions a donar suport a la família, resoldre dubtes i dotar d’estratègies per aplicar al dia a dia.

Tipus d’intervenció

ESTIMULACIÓ COGNITIVA INDIVIDUAL

Les sessions d’estimulació cognitiva individual permeten treballar d’una manera més personalitzada amb el pacient.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA EN GRUP

Els grups són de màxim 4 persones i es creen tenint en compte l’edat i el grau d’afectació neuropsicològica.

A %d bloguers els agrada això: