PSICOLOGIA I NEUROPSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

La psicologia infanto-juvenil s’ocupa de l’estudi del comportament de l’infant des del seu naixement fins l’adolescència. Va dirigida a aquells infants i adolescents que presenten problemes de comportament, emocionals o d’adaptació.

 • Ansietat infantil
 • Depressió infantil
 • Trastorns del son
 • Pors infantils
 • Autoestima
 • Trastorns de la conducta

NEUROPSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

La neuropsicologia és una disciplina que estudia la relació entre el cervell en desenvolupament dels infants i la conducta. Va dirigida a aquells infants i adolescents que presenten dificultats en les àrees cognitives derivades d’una lesió al cervell o de trastorns del neurodesenvolupament.

 • Trastorns de l’aprenentatge
 • Dislèxia, Disgràfia, Disortografia, Discalcúlia
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorns del llenguatge
 • Altes capacitats intel·lectuals
 • Discapacitat intel·lectual
 • Trastorn de l’espectre de l’Autisme
 • Epilèpsia infantil
 • Traumatismes craneoencefàlics (TCE)
 • Accidents cerebrovasculars

Com treballo?

En primer lloc, concertem una primera visita en la qual es recollirà el motiu de consulta i informació sobre el desenvolupament i la problemàtica actual del teu fill/a. Posteriorment, programarem un seguit de visites de valoració (normalment entre tres i quatre) que ens serviran per a obtenir un diagnòstic. En aquestes visites de valoració pot ser que s’administrin tests psicològics o neuropsicològics o qüestionaris a la família o a l’escola. Un cop obtingut el diagnòstic, es concertarà una visita amb els pares per tal de fer una devolució de la informació obtinguda durant la valoració i per informar dels objectius de treball plantejats i de la intervenció.


Tipus d’intervenció

PSICOTERÀPIA

La psicoteràpia és una intervenció dirigida a tractar problemes emocionals i conductuals amb l’objectiu de millorar el benestar de l’infant o adolescent.

REEDUCACIÓ

La reeducació psicopedagògica és una intervenció personalitzada que té per objectiu treballar les dificultats acadèmiques dels infants o adolescents derivades de trastorns de l’aprenentatge.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

L’estimulació cognitiva va dirigida a aquells infants que han patit una lesió al cervell o que pateixen alguna malaltia neurològica.

A %d bloguers els agrada això: